måndag 26 januari 2009

IKEAs 3d omslag - IKEA´s 3d cover

Har hittat en rolig film om när IKEA byggde upp sitt omslagsfoto/rum till förra årets katalog.
Sedan lät de folk göra sina egna omslag, kul grej!
Look what fun they have doing their own IKEA cover.

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin