onsdag 18 februari 2009

Kollektivkyl - Refrigerator for collectives

Alla som har bott i kollektiv eller studentkorridor vet hur det är. Så även de som tvingats dela kyl på sin arbetsplats. Folk låter gamla rester ligga kvar och ruttna i kylen, snor din mjölk eller ställer saker på din hylla. Nu är det slut på det, den österrikiske designstudenten Stefan Buchberger har fått nog. Hans bidrag till Electrolux tävling Design Lab var en färgglad modulkyl med härlig Lego-vibe.
- Min kyl Flatshare har en modul per person, så alla kan ha sin privata del. Dessutom går det att göra den personlig med egna färg- och mönsterval, förklarade han.

Everyone who ever shared a fridge, know what it´s like. Or at work! Old food lying to mould ,stealing your milk or put stuff on YOUR shelf! Now is the end of it. Designstudent Stefan Buchberger won the Electrolux designcompetition, 6 month practise at Electrolux.

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin