lördag 31 maj 2008

Hästdikt på väggen

Den japanska hästdikten, en tanka, som du ser till vänster i bloggen, skulle jag vilja ha på en vägg någonstans i huset.
Vi kommer ju att bli grannar med hästhagar.


På My first rooms hemsida kan man beställa sina egna väggord. Se länk.


TANKA

Dikter vars första tre rader till formen ser ut som en haiku, medan de sista två raderna omfattar sju onji var.Ofta utgör de sista raderna en reflektion kring de inledandehaikuliknande raderna. De kan även uttrycka en känsla.

HAIKU

Västerländsk haiku
1. Kan bestå av 5-7-5 stavelser på tre rader, men kan även vara fri från stavelseräkning. Helst uppdelad på helst tre rader.
2. Bör innehålla ett årstidangivande uttryck.
3. Bör också vara indelad i två hälfter för att förstärka överraskningseffekten.

Japansk haiku
1. Är skriven på en rad
2. Ska bestå av sjutton teckenljud (jion).
3. Ska helst följa teckenljudsrytmen 5-7-5.
4. Ska innehålla ett årstidsangivande (kigo) och helst ett avskiljande uttryck (kireji) som delar dikten i två delar.
5. Innehåller ofta svåra kinesiska tecken och äldre former av de japanska fonetiska systemen hiragana och katakana.

För haiku oavsett språk gäller:
Den är inte sentimental
Den för samman naturbetraktelser med livets villkor
Den ska vara fåordig och undvika upprepningar
Den ska helst inte innehålla personliga pronomina
Den ska undvika alltför starka adjektiv
Den ska sträva efter att stimulera läsarens associationsförmåga
Formen bör underordnas det poetiska innehållet

Att haikudiktning helst inte bör låsas i alltför fasta ramar klargjordes redan av de tidiga mästarna.
Det viktigaste var poesin, inte formen.
Skrev de en dikt som inte höll teckenljudsrytmen 5-7-5 lät de den ändå passera.


Hästdikten har jag hittat i boken om Hasseludden Yasuragi.
Här nedan en Haiku från samma bok.

Päronblomman vit
Bakom lätta regnet
anas månens ljus

Inga kommentarer:

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin